جزییات پلمپ‌دفاتر هاشمی‌‌و ممنوع‌الخروجی فرزندانش

 

سایت فردا: با فوت هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی حرف و حدیث‌ها در مورد اسناد و وصیت نامه‌ی ایشان در فضای مجازی منتشر شد از جمله فاطمه هاشمی در مصاحبه‌ای از گم شدن وصیت نامه هاشمی گفت: با حضور آقای طباطبایی وکیل خانواده‌ی هاشمی در غرفه فردا در نمایشگاه مطبوعات از ایشان در مورد این حواشی واظهار نظر‌ها پرسیدیم.

طباطبایی در پاسخ بیان کرد: در این رابطه صالح‌ترین فرد برای اظهار نظر محسن هاشمی است و آن چه که مصلحت دانسته اند تا به امروز گفته اند وآن چه نگفته اند حتما مصلحت نبوده است کس دیگری فکر نمی‌کنم درست باشد در این رابطه اظهار نظر کند. منم بیش از آنچیزی که رسما اعلام شده، نمی‌دانم.

وی در مورد دفاتر هاشمی گفت: به هر جهت دفاتر آقای هاشمی بعد از فوت ایشان پلمپ شده است. این کار توسط مقامات قانونی صورت گرفته و اسناد و مدارکی هم اگر از دفتر برده شده است توسط مقامات است.

علیزاده با تایید تداوم ممنوع الخروجی اعضای خانواده هاشمی گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون گذرنامه و بدون اینکه پرونده‌ای داشته باشند ان ها ممنوع الخروج شده‌اند. طبق ماده۱۶ قانون گذرنامه، اگر قاضی خروج کسی را از کشور به مصلحت نداند می‌تواند بدون داشتن پرونده قضایی، فرد را ممنوع‌الخروج کنند.

Share