خروج متهم صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور با وساطت یک دستگاه حکومتی انجام شد

 

موج نیوز – عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: با نامه‌ای که یکی از دستگاه‌ها به اداره گذرنامه نوشت، امکان خروج متهم صندوق ذخیره فرهنگیان علی رغم حکم قاضی مبنی بر ممنوع الخروجی وی از کشور فراهم شد.

محمدعلی پورمختار درباره خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور با وجود حکم ممنوع الخروجی وی، به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: حسب خبری که معاون اول قوه قضائیه داد این فرد به حکم قاضی پرونده ممنوع الخروج بوده است اما دستگاهی که به عنوان ضابط در این ماجرا نقش داشته از طریق نامه‌ای به اداره گذرنامه، امکان خروج متهم را از کشور فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنها قاضی پرونده که حکم ممنوع الخروجی را صادر کرده است امکان برداشته این ممنوعیت را دارد، مشخص است که روند مذکور غیرقانونی انجام شده است. لذا دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد و در عین حال اقدام جدی برای استرداد متهم صورت گیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره شیوه برخورد قوه قضائیه با دستگاهی که باعث خروج متهم از کشور شد تصریح کرد: دستگاه قضا به طور جداگانه این مساله را بررسی خواهد کرد. اگرچه متهم دیگر در دسترس نیست اما عوامل آن دستگاه قابل پیگرد هستند.

Share