تقاطع : گرا دادن بهمن کلباسی خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی به مدیرعامل تلگرام برای بستن کانال دوم آمدنیوز با بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده

 

Share