خانه آزادی : انتخابات در ایران فاقد استاندارد‌های دموکراتیک است

 

خانه آزادی Freedom House گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در قسمتی از این گزارش آمده است: انتخابات در ایران فاقد استاندارد‌های دموکراتیک است زیرا شورای نگهبان که خود یک دستگاه غیردموکراتیک است همه کاندیداهایی را که به اندازه کافی به دستگاه روحانیت وفادار نیستند، فاقد صلاحیت اعلام و مردود می‌شناسد. قدرت نهایی در دست خامنه‌ای و نهاد‌های زیر نظر او است که خود از طریق انتخابات مردم گزیده نشده‌اند. نهاد‌های زیر نظر خامنه‌ای شامل نیروهای امنیتی و قضایی هستند که نقش عمده‌ای در سرکوب و اعمال محدودیت بر ناراضیان دارند. همه ساله ایران چند صد نفر ازجمله نوجوانانی را اعدام می‌کند که در زمان ارتکاب جرم سن قانونی نداشته‌اند. اواخر سال موج تظاهرات مردم به‌علت نارضایتی از شرایط اقتصادی به چندین شهر و شهرستان گسترش یافت و بسیاری از مردم خواهان خاتمه دادن به نظام جمهوری اسلامی شدند. در نتیجه این تظاهرات تعدادی کشته و صد‌ها نفر دستگیر شدند. برای سرکوبی تظاهرات، مقامات دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را محدود کردند.

گزینش محمد جواد آذری جهرمی، به سمت وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کابینه روحانی بسیار بحث انگیز بود. بر اساس گزارش خانه آزادی، وی که از مقامهای سابق اطلاعاتی رژیم است متهم است که در گذشته در بازجویی‌های مخالفان دست داشته است.

به گزارش «خانه آزادی» در دوران روحانی، محدودیت‌های آزادی بیان کاهش پیدا نکرده است. مثلاً در طول سال دستگیری و سرکوب مدیران نرم‌افزار پیام‌رسان «تلگرام» ادامه داشت و در اوج اعتراضاتی که اغلب شهرهاى کشور را در برگرفت و طی آن مردم خواستار تغییرات سیاسی شدند، پاسخ مقامهای رژیم ایران محدود کردن دسترسی به «تلگرام» و «اینستاگرام» بود

فساد در تمامی سطوح دستگاه بوروکراسی وجود دارد. بازیگران قدرتمند اقتصادی مانند سپاه پاسداران، و بنیاد ها، تحت ممیزی و کنترل نیستند. محدودیتها در کار وسایل ارتباط جمعی و فعالان جامعه مدنی، مانع ایفای نقش نظارتی آنان در کنترل و افشای فساد است.

Share