اعتراض زنان کفن‌پوش در رشت: دولت ورشکسته، رو پول ما نشسته

 

روز سه شنبه دهها نفر از مالباختگان موسسه کاسپین که دارای مجوزهای دولتی بود، کفن پوش به خیابان آمدند.

Share