پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری در پاریس

 

اخبار روز :  گزارش از پاریس – ناصر

  • روز پنچ شنبه، به دعوت تعدادی از انجمن های فمینیست در فرانسه از جمله هماهنگی فرانسه برای لابی اروپایی زنان، تظاهراتی در پاریس در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری برگزار شد …

 

وز پنچ شنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱٨، به دعوت تعدادی از انجمن های فمینیست در فرانسه از جمله هماهنگی فرانسه برای لابی اروپایی زنان و جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی، تظاهراتی در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری در نزدیکی سفارت «حکومت اسلامی ایران» برگزار شد. لازم به توضیح است که این گردهمایی قرار بود در مقابل سفارت ایران برگزار شود ولی پلیس فرانسه اجازه گردهمایی در مقابل سفارت را صادر نکرد و در نتیجه این اکسیون در «میدان ینا» برگزار شد.

شرکت کنندگان افیشهایی را در حمایت از مبارزات زنان در ایران با خود داشتند و برای همبستگی با حرکت «دختران خیابان انقلاب» تعداد زیادی «روسری بر چوب» را با خود حمل می کردند.

در آغاز گردهمایی، خانم فرانسواز موروان پریزیدانت هماهنگی فرانسه برای لابی اروپایی زنان با اشاره به اعتراضات اخیر مردم ایران، بویژه «حرکت دختران خیابان انقلاب» بر ضرورت همبستگی فمینیست های فرانسوی با مبارزات زنان در ایران تاکید کرد.

خانم انصاری فعال فمینیست و عضو جامعه زنان ایران برای دمکراسی، سخنان خود را با تاکید بر اینکه ژریم سیاسی درایران بواقع یک «حکومتی اسلامی» می باشد و با جمهوریت مصداقی ندارد، آغاز کرد. وی در ادامه سخنان خود گفت امروز ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا علیه خشونت های «حکومت اسلامی» که با اتکا به قوانین گرفته شده از «شریعت» و نزدیک به ۴۰ سال است بر زنان ایران وارد می شود، اعتراض کنیم و همبستگی خود را با این زنان که همه این سالها و علیرغم سرکوب و دستگیری و شکنجه و زندان، به اشکال مختلف برای حقوق خود مبارزه کرده و می کنند، فریاد بزنیم. وی همچنین تاکید کرد که حرکت «دختران خیابان انقلاب» فاز جدیدی از مبارزه علیه حجاب اجباری می باشد.

خانم هوگت شامسکی از «جنبش صلح و ضد تروریسم»، نیز طی سخنان خود بر ضرورت همبستگی با زنان ایران و پشتیبانی از مبارزات آنان تاکید کرد.

خانم جمیله ندایًی فعال فیمنیست از کمیته ضدسنگسار و کمیسیون مبارزه با بنیادگرایًی دینی سخنران بعدی بود. وی در صحبت های خود یادآوری کرد که خیزش اخیر زنان ایران ادامه چهل سال مبارزه و مقاومت زنان ایرانی برای آزادی، و برابری، برای لاییسیته (جدایی دین از دولت) است. او گفت گرد همایی امروز برای رساندن صدای زنان ایران به دنیا و اعلام همبستگی با مبارزات ایران است. زنان ایران از همبستگی انجمن‌های زنان ایران انرژی می‌گیرند و هرگز از پای نمی نشیند.

خانم آنا پاک فعال فیمنیست، سخنران بعدی ضمن اعلام همبستگی با مبارزات زنان در ایران، رژیم منفور ایران را که به زنان دستگیر و زندانی شده برای کشف حجاب، تهمت جاسوسی برای اسرائیل و یا استفاده از مواد مخدر صنعتی میزند را محکوم کرد. وی ضمنا با هشدار نسبت به خطر اعدام مبارزین کرد زندانی، رامین حسین پناهی و عبداللهی توسط رژیم فاشیستی –اسلامی در ایران، حمله ترکیه به کردها را محکوم کرد و خواهان حمایت از مبارزات زنان کرد و مردم عفرین شد.

خانم نادیا از انجمن «زنان بدون حجاب اوبرویلیه» طی صحبت های خود، از مبارزات زنان ایران علیه حجاب حمایت کرد و همبستگی خود را با مبارزان آزادی در ایران اعلام نمود.

سپس الن بارون از طرف سندیکای سود در همبستگی با مبارزات زنان ایرانی صحبت کرد.

در ادامه این اکسیون، شرکت کنندگان به طرف میدان حقوق بشر (تروکادرو) راهپیمایی کردند و در مسیر خود با سر دادن شعارهایی در همبستگی با زنان ایران و زندانیان سیاسی پشتیبانی خود را ابراز داشتند.

در پایان تجمع در صحن حقوق بشر (تروکادرو) در پاریس، «روسریهای بر چوب» به عنوان سمبل و نماد حجاب اجباری بر آتش کشیده شدند. نزدیک به ۱۰۰ نفر در این اکسیون شرکت کردند.

Share