اعتراف سید احمد خاتمی نگرانی فزاینده از آینده روحانیون در ایران

 

پیک نت :  روحانیون خود بیش از غیر روحانیون می دانند که اعتبار روحانیت در میان مردم بشدت سقوط کرده است. آنچنان که حتی طلبه هائی که ناچار به رفت و آمد در شهر و در کنار مردم هستند عبا و عمامه را می گذارد در خانه و با لباس غیر روحانی از خانه و یا حوزه خارج می شوند. وضع به گونه ایست که اگر سپاه بساط روحانیت را جمع کند مردم برایش هورا خواهند کشید. روحانیت به روی خود نمی آورد اما در محافل به آن اعتراف می کنند.

سیداحمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران که حضور خود او در تریبون نماز جمعه مانند امثال علم الهدا از جمله دلائل سقوط اعتبار روحانیت در ایران است، به بهانه مراسم فاطمیه رفته لرستان و درباره همین سقوط اعتبار روحانیون گفته است:

روحانیت یک سرمایه ماندگار است. امروز برخی در زندان با شبکه‌های معاند مصاحبه می‌کنند این امر خود نشان‌دهنده وجود آزادی در ایران اسلامی است.

دشمنان علیه روحانیت و عالمان دین خواب دیده اند. نقش روحانیت تبیین صحیح واقعیت‌ها است . مردم از روحانیت برنگشته‌اند، مردم فقط از رفتارها نادرست برخی‌ ناراحت هستند و تا آخر آخوند زاهد را دوست دارند. امروزه برخی واژه حکومت آخوندی را به کار می‌برند اما روحانیت هنوز هم محبوبیت خود را در بین مردم ‌دارد .

سکولاریزه کردن حوزه‌ها هدف دشمن است. برخی افراد در اغتشاشات اخیر می‌خواستند مشکلات را پای روحانیت بنویسند . مشکلات کشور به دلیل نشنیده گرفتن نصیحت‌های رهبر است و انداختن مشکلات به دوش روحانیت نوعی فرافکنی است. برخی در این شرایط اعتبار روحانیت را وسط می‌کشند و این در حالی است که میانگین حقوق یک روحانی حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده اما جنجال به پا می‌شود که گویی مشکلات ایجادشده به دلیل بودجه علما است.

Share