محسن مخملباف تهدید به ترور شد

 

خانه فیلم مخملباف – در پی انتشار بیانیه رفراندوم و صحبت‌های محسن مخملباف در بی بی سی فارسی و اشاره کوتاه ایشان به آقای رضا پهلوی، پیام‌های تهدید به ترور ‌از سوی کسانی که مدعی طرفداری از نظام سلطنتی بوده‌اند، به محسن مخملباف ارسال شد.

خانواده مخملباف این موضوع را به پلیس لندن اطلاع داد. پلیس پس از بررسی اعلام کرد منشا این پیام‌های تهدید آمیز از سوی ایران است.

 

خانواده مخملباف با توجه به این که مبدا این تهدیدات از داخل ایران است، بررسی حقوقی آن را حق خود می‌داند و در عین حال از آقای روحانی رییس جمهور ایران می‌خواهد برای پیگیری این موضوع با نظارت بر مسئولین امنیتی نظام، اقدام لازم را به عمل آورد.

با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران طی ۱۲ سال گذشته بارها در افغانستان و فرانسه اقدام به ترور ناموفق مخملباف کرده است، مسئولیت هر اتفاقی در این زمینه بر عهده حکومتی است که تاکنون بیش از دویست نفر از فعالین سیاسی را در خارج از کشور ترور کرده است.

خانواده مخملباف بدین وسیله هشدار می‌دهد که یکی از اهداف حکومت ایران از ترور مخالفین در این برهه از زمان، انداختن مسئولیت آن به عهده دیگر مخالفین، و ایجاد تفرقه بین اپوزیسیون می‌باشد.

Share