بیانیه جمعی از دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران به مناسبت چهارده اسفند

 

همانگونه که اطلاع دارید حدود یک ماه قبل جبهه ملی ایران طی درخواستی از رئیس جمهور تقاضای مجوز برای برگزاری تجمعی مسالمت آمیز در میدانی از میادین تهران جهت اظهار نظر پیرامون مشکلات عدیده میهن مان را داشتند اما تا به امروز هیچ گونه گزارشی مبنی بر موافقت دولت با این درخواست که یکی از اصلی ترین اصول شناخته شده در قانون اساسی کشور هست منتشر نشده است. ما به عنوان جمعی از دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران از درخواست تجمع مسالمت آمیز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که نیازی به مجوز از حاکمیت ندارد حمایت کرده و همگام و همراه با سایر قشرهای جامعه در روز چهارده اسفند ساعت هفده در میدان بهارستان شرکت خواهیم کرد تا اعتراض خود را نسبت به نابسامانی ها و بی عدالتی های گسترده که در اثر سیاست های نابخردانه حاکمیت جمهوری اسلامی میهن مان را با بحران های فزاینده وخطرا ت جدی در عرصه های داخلی و خارجی روبرو کرده است ابراز نماییم.

سوم اسفند یک هزاروسیصدونودوشش 
جمعی از دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران

 

Share