فرزندان کاووس سیدامامی: از پدرمان اعاده حیثیت می‌کنیم

 

ایران وایر :  فرزندان کاووس سیدامامی برای اولین بار در مصاحبه با نیویورک تایمز نکاتی را درباره مرگ پدرشان فاش کردند. آن‌ها گفتند که مادرشان پس از ساعتها بازجویی و تهدید جسد پدرشان را تحویل گرفت. پدرشان بدون اجازه آنها کالبد شکافی شد و اجازه کالبد شکافی مستقل به آنها ندادند. تصاویر ویدویی هفت ساعت پیش از مرگ سیدامامی چیزی را ثابت نمی‌کند و سپاه، دادستانی و رسانه‌های آنها در سرپوش گذاشتن بر علت مرگ سیدامامی همکاری می‌کنند.

 

Share