ساسان آقایی آزاد شد

 

ساعتی پیش ساسان آقایی از زندان آزاد شد.

به گزارش ایلنا،‌ساسان آقایی روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه روزنامه اعتماد که در مردادماه بازداشت شده بود، ساعتی پیش با تبدیل قرار از زندان اوین آزاد شد.

Share