آیا سقوط۹۷ نزدیک است؟ / علی‌ اکبر امید مهر ، دیپلمات سابق

 

دیدار روئسای جمهور رژیم ج.ا،ترکیه،روسیه در آنکارا و گفتگوهایی که انجام گرفت،میخی بود. بر تابوت برجام،بخصوص آنجائیکه بدون اسم بردن، اما تلویحی ،صحبت از مخالفت با ریس جمهور فرانسه، در خصوص حمایت از کردهای سوریه شد.ریس جمهور فرانسه بعنوان محلل ،نقش عمده ای در ایجاد هماهنگی با خواسته های ترامپ و نظرات اتحادیه اروپا در مورد برجام ایفا می نمود.اما با این گفته ها،وی ابزار لازم برای ادامه این تلاش را از دست داد.بخصوص اینکه ریس موساد اسرائیل همزمان اعلام نمود. که مطمئن است.رژیم ج.ا در حال تولید بمب اتمی است.که این گفته نیز بمنزله مهر باطل زدن برخود رژیم است.لازم به یادآوری است.که یکی ازعلل اتحاد شرق و غرب علیه شاه ایران،انتشار کتابی بنام سقوط ۷۹ دو سال قبل از شورش ۱۹۷۹ بود.که طی آن در قالب یک داستان خیالی ،اتمی شدن ایران زمان شاه ،تا سال مزبور و خطرات ناشی ازین اتمی شدن را متذکر شده بود.یک توضیح ضروری: سقوط ۷۹کتابی است نوشته پل اردمن ،که اوائل سال ۱۹۷۷به نام ( The Crash of ’79) در آمریکا انتشار یافته و با استقبال عمومی روبرو گردید.نسخه‌های آن، چنان سریع بفروش رفت که تعجب همگان را برانگیخت. بعد از آن بسرعت در آمریکا و انگلستان تجدید چاپ شد و آنقدر مورد توجه قرار گرفت. که تا نوامبر ۱۹۷۷ یعنی در کمتر از ۱۰ ماه بچاپ پانزدهم رسیده ،بیش از ۲ میلیون نسخه از آن بفروش رسید. بطوریکه تا مدتها در فهرست کتابهای پرفروش امریکا و انگلیس قرار داشت و مجله تایمز نیز پس از ۲ ماه ، کتاب سقوط ۷۹ را بعنوان دومین پرفروش در لیست معروف کتابهای در فروش هفته معرفی نمود.البته رپرتاژآگهی وتبلیغات دولتهای انگلستان و عمال جیمی کارتر ریس جمهور وقت آمریکا،درین امر نقش بسزایی ایفا نمود.

 

Share