رئیس بانک مرکزی سفیر ایران در استرالیا میشود

 

اصلاحات نیوز: رئیس جمهور دل خوشی از بانک مرکزی و شخص اقای سیف ندارد.دوره مدیریت اقای سیف در بانک مرکزی در مرداد ماه امسال به پایان خواهد رسید و این زمان را میتوان پایان همکاری سیف با دولت نیز در نظر گرفت .

به همین جهت به پیشنهاد دولت از سیف به عوان گزینه ای برای سفارت ایران در استرالیا در حال حاضر یاد میشود که پس از پایان دوره ریاست بر بانک مرکزی به استرالیا خواهد رفت.

همچنین در مراسم عیدانه مدیران بانکها با رئیس بانک مرکزی، سیف هیچ اشاره ای به عدم ثبات بازار ارز و یا اهداف سازمان مطبوعش برای مهار این مشکلات نکرده است.

گزینه های پیشنهادی برای ریاست بانک مرکزی شاپور محمدی، پیمان قربانی و هاشم بت شکن می‌باشد.

Share