تهدید مجید مقدم به بازداشت شبانه و توقیف وثیقه

 

مجید عابدین زاده مقدم زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین که اول فروردین سال ۹۷ به مرخصی اعزام شده تهدید به بازداشت شبانه و توقیف وثیقه شد. این زندانی سیاسی در مدت مرخصی اقدام به مداوای بیماری خود کرده که با تهدید دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی (رستمی) مبنی بر بازداشت شبانه و توقیف وثیقه مواجه شده است.

به گزارش کلمه، مجید مقدم به بیماری روماتیسم ستون فقرات مبتلا شده که یک بیماری خطرناک و پیش رونده به نام اسپوندیلیت انکیلوزان ( ankylosing spondilitis )
است. بدلیل عدم رسیدگی سازمان زندانها در مورد بیماری وی در زندان، این بیماری پیشرفت نموده و احتمال آسیب جدی به نخاع و فلج شدن این زندانی سیاسی که دوره‌ای نیز در زندان کهریزک در بازداشت به سر می‌برد وجود دارد.

مقدم هم اکنون با تزریق داروهای بیولوژیک، انجام فیزیوتراپی، آب درمانی و طب فیزیکی مشغول درمان است. در حالیکه که مادر مقدم با نامه‌ای از پزشک معالج فرزندش و وضعیت وخیم او به دادستانی و دادیار ویژه زندانیان سیاسی (رستمی) برای درخواست مهلت یکهفته‌ای و تکمیل روند درمان مراجعه میکند، بابرخورد تند و بی ادبانه و تهدید مسئولین قضایی روبرو میشود. این در حالیست که حکم قطعی دوسال حبس سعید مرتضوی آمر اصلی جنایات کهریزک طبق تشخیص مقامات قضایی و بنابر مصلحت اجرا نمیشود و مسئولین به تحت نظر دادشتن وی بسنده کرده‌اند.

Share