ایرانسل: اگر فیلترشکن استفاده کنید با تعرفه آزاد محاسبه می کنیم!

 

ایرانسل تهدید کرد در صورت استفاده از فیلترشکن، باوجود خریداری بسته اینترنت، هزینه را براساس تعرفه آزاد محاسبه میکند.

با اجرای طرح جدید ایرانسل در آزاد کردن تعرفه استفاده از فیلترشکن، سه گیگابایت اینترنت یک ماه شما، ممکن است در ۳ روز تمام شود؛ آن هم درحالی‌که حتی آهنگ هم دانلود نکرده اید. میانگین مصرف اکثر مردم ماهانه زیر ۲ گیگابایت است.

با کمپین شکستن سیم‌کارت ایرانسل و تحریمش می توان درس خوبی به این شرکت متعلق به وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان داد.

Share