شورای عالی حوزه: در سال ۱۴۱۴ش باید سیصدهزار روحانی داشته باشیم

 

سایت انتخاب : عبدالفتاح نواب گفت: جنس کار تربیت طلبه و روحانی به این صورت نیست که من بررسی کنم و بگویم با توجه به این جمعیت، سیصد هزار طلبه نیاز داریم و… . کار ما با پزشکی و کارمندی متفاوت است. اگر قرار باشد این نگاه حاکم باشد، تربیت طلاب، کیفی نخواهد بود. اساساً حوزه از قدیم در پذیرش و تربیت، کیفی‌محور بوده است. یک عالم واقعی به‌تنهایی انتظارات ده‌هزار نفر را می‌تواند برآورده کند؛‌ در حالی‌که طبق آمایش شما برای ده هزار نفر باید صد نفر طلبه داشته باشیم.

مسؤول دبیرخانهٔ شورای عالی حوزه گفت: ما تقریباً بیش از شصت مورد کارویژه‌ٔ روحانیت داریم؛ از مدیر، مربی و مشاور مدرسه گرفته تا نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی و… ؛ این‌ها مناصبی است که مجموعاً ما در ۱۴۱۴ باید بیش از ۳۰۰ هزار طلبه برای آنها داشته باشیم.

Share