نرگس محمدی به زندان بازگشت

 

محمود بهزادی‌راد، وکیل نرگس محمدی درباره عدم تمدید مرخصی این زندانی سیاسی گفت: “علی‌رغم تلاش‌ها و توضیحات ما با تمدید مرخصی موکلم موافقت نشد.”

به گزارش ایسنا، وکیل خانم محمدی افزود: “بحث امروز ما هم همین بود که ایشان با توجه به وضعیت جسمانی که دارد نیازمند مراجعه به متخصص است و از طرف دیگر پدر ایشان نیز در هفته آینده باید تحت عمل جراحی قرار گیرد اما با این وجود با تمدید مرخصی ایشان موافقت نشد و گفتند باید برگردد.”

آقای بهزادی راد با تاکید بر اینکه موکلش می‌تواند از حق آزادی مشروط استفاده کند، گفت: “حدود سه سال و چند ماه از میزان محکومیت موکلم باقی‌مانده است، اما با توجه به این‌که بیش از دو سوم دوران محکومیت خود را گذرانده، می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.”

Share