پهپاد پلیس، دختر نوجوان قربانی تجاوز را پیدا کرد

 

دختر نوجوانی که از محلی نامعلوم به پلیس زنگ زده و گفته بود به او تجاوز شده با پهپاد پلیس پیدا شده است.

بی گزارش بی بی سی، پهپاد پلیس این دختر و مردی را که به او تجاوز کرده بود، در لینکلن‌شر در انگلستان یافت.

این دختر ۱۶ ساله صبح شنبه با پلیس تماس گرفت و گفت با فرد متجاوز در محلی در بوستون در لینکن‌شر انگلستان است.

پلیس پس از آن که دریافت منطقه مورد اشاره دختر، یک کارخانه تخریب شده قدیمی است، با پهپاد و یک دوربین آشکارساز فروسرخ توانست این دو فرد را بیابد.

این مرد که سی و چند ساله است بازداشت شده است.

دوربین آشکارساز فروسرخ توانست دو منبع حرارتی را پیدا کند و پلیس با دستگیری مرد متجاوز، دختر نوجوان را نجات داد.

Share