ورود پلیس با لباس شخصی به بازار ارز

 

فرمانده نیروی انتظامی: برای شناسایی دلالان ماموران پلیس از پوشش شخصی استفاده کردند و بازار ارز همچنان رصد می‌شود.

خشی از این افراد توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند، اقدامات اطلاعاتی ما به صورت شبانه روز و به صورت نامحسوس چه در فضای مجازی و چه در جامعه در حال انجام است. ما این افراد را پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل خواهیم داد.

Share