بازی خطرناک سپاه با جان نیروهای خودی

 

مهرداد شاکری

حمله گروه تروریستی جیش العدل به یک پاسگاه نظامی در مرز ایران و پاکستان

و به گروگان گرفتن ۱۴ نفر از نظامیان مستقر در این پاسگاه

بنا به گفته سخنگوی سپاه در منطقه با خیانت عامل یا عوامل نفوذی اتفاق افتاده است

اما مسئله مهمی که در این میان وجود دارد

حرکت هماهنگ و مشکوک خبرگزاری های وابسته به سپاه

در معرفی دوتن از گروگان ها به عنوان نیروهای اطلاعات سپاه می باشد

وجود دو گروگان اطلاعاتی باعث میشود که جیش العدل بتواند

از آنان برای رسیدن به خواسته های نامشروع خود و باج گرفتن از جمهوری اسلامی سوء استفاده نماید

به نظر میرسد در پشت این اقدام سپاه و جیش العدل

برنامه شوم و پیچیده ای در حال اجرا باشد

آیا این بازی بهانه ای است برای حمله موشکی سپاه به مقرهای گروه های مخالف نظام در خاک پاکستان؟

سپاه با قربانی کردن نیروهای خود دست به یک قمار شوم و کثیف زده است

جان سربازان و نیروهای نظامی درست مثل جان مردم عادی در رژه اهواز برای سپاه هیچ اهمیتی ندارد

سپاه بیش از این ها نیاز به قربانیان بی گناه دارد

تا به اهداف شوم خود در داخل و خارج از کشور برسد

نگام،ناگفته های ایران ما

Share