ماموران امنیتی از برگزاری جلسه ی شورای مرکزی جبهه ی ملی جلوگیری کردند

 

اخبار روز : روابط عمومی جبهه ملی ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی از برگزاری جلسه ی شورای مرکزی این جبهه جلوگیری کرده اند.

در این بیانیه آمده که به تاریخ ۲٣ مهر منتشر شده، آمده است: شورای مرکزی جبهه ملی ایران در نظر داشت در روز دوشنبه ۲٣ مهرماه ۹۷ پس از سه سال ممانعت های مکرر حکومت، جلسه ای در منزل یکی از اعضاء برگزار نماید. اما دستگاه های امنیتی دولت جمهوری اسلامی با اخطار و تهدید به برخورد و بازداشت اعضای شورا برای چندمین بار از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری به عمل آوردند. قرار بود در جلسه شورا انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی پس از درگذشت شادروان استاد ادیب برومند انجام شود.

Share