دربارهء وضعیت سلامتی شکوه میرزادگی / اسماعیل نوری علا

 

صفحه فیس بوک شکوه نیرزادگی 

دوستان گرامیِ 

از طرف همسر و همراه و همسفرم، شکوه میرزادگی، مأموريت دارم تا با سپاس فراوان از لطف های تلفنی، ایمیلی و کامنت های شما، اطلاع دهم که از چند روز پیش که او را به بیمارستان بردند تا دیروز نمی دانستیم چه مشکلی برای او پیش آمده. دردهای شدید و ناگهانی کل بدن شکوه را فراگرفته بود. و از آنجایی که به دلیل شدت درد امکان عکسبرداری نبود دکترها نمی توانستند بیماری را تشخیص دهند وداروهای مسکن هم کار نمی کرد. بالاخره روشن شد که دو تا از ديسک های مابين سه مهرهء پایین ستون فقرات از بین رفته و اين مهره ها بروی هم فرو افتاده و بر روی عصب های مابين شان فشار وارد می کنند. با روشن شدن منشاء اين درد شديد، فعلا معالجات سریع توانسته درد را تا حد زیادی کاهش دهد و آرامشی نسبی بوجود آمده است تا بعد ببینیم چه پیش خواهد آمد. اما بهر حال، در حال حاضر کار با کامپیوتر و نوشتن برای او بسيار سخت است وکمتر می تواند پاسخ تلفن ها و محبت ها را بدهد. پس از جانب اش از همه عذر می خواهم و اميدوارم بزودی زمانی فرا برسد که شکوه به فعاليت هايش برگردد و شخصاً از محبت های شما تشکر کند

Share