تفسیر رادیو اسراییل بر موضوع استفاده از جاذبه جنسی زنان موساد

 

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ادعا می کند که اگر اسرائیل موفقیتی در ایجاد دوستی و همکاری با امیرنشین های عرب داشته، به خاطر استفاده از جاذبه جنسی زنانی بوده که آنان را “جاسوسان موساد” می نامد. برای کسانی که به همه چیز از دریچه محرومیت جنسی نگاه می کنند، و بزرگترین اثر فرهنگی و دینی و اجتماعی رهبرشان کتاب “توضیح المسائل” بوده که اکثر مطالب آن بر محور امور جنسی و جسمی دور می زند، استفاده از این گونه دروغ ها و افتراها یک امر عادی است. تنها با این ادعاست که آن ها می کوشند توجیه کنند که چگونه یک مسلمان عرب، از رژیم ایران دوری می جوید و دست دوستی اسرائیل را می فشارد. راستی، یادتان هست که وقتی خانم فدریکا موگِرینی به تالار مجلس شورای اسلامی آمده بود، چگونه آب از لب و لوچه نمایندگان مجلس از دیدن این زنِ نه چندان جذاب راه افتاده بود و همه سر و دست می شکستند و می خواستند با او عکس یادگاری بگیرند؟ جاسوس موساد بود؟

Share