تیتر روزنامه رسالت در ایران: کارگران مشغول حبس اند

 

بی بی سی : روزنامه محافظه کار رسالت در تهران گزارشی درباره بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه با عنوان “کارگران مشغول حبس اند” منتشر کرده است. این روزناهه نوشته “دست کارگران هفت تپه از زمين و آسمان خالي است. هر روز اعتراض مي کنند و بر روي پلاکاردهای اعتراضی شان مي نويسند که «نان خوردن هم ندارند و گرسنه اند»، چشم به راه اقدام اند و بی اقدامی ها داغدارشان کرده. می گويند: «ما تا کي می توانيم براي تامين هزينه هاي زندگي مان نان قرض کنيم و به جای سه وعده، دو وعده غذا بخوريم»”.

Share