«ایران اشغالی» یعنی چه؟

 

سایت ددماوند : محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دارنده یک رکورد منحصر به فرد است. او بی‌شک، رکورد «مزخرف بر ثانیه» را در میان تمام اجامر جمهوری اسلامی در اختیار دارد.

حجم و میزان مزخرفات و مهملاتی که او در هر سخنرانی یا مصاحبه تولید می‌کند، حتی در میان تمام مسئولان جمهوری اسلامی، بی‌نظیر است و امثال علم‌الهدی و رائفی‌پور و احمد خاتمی و مادرش قاضی‌پور و کوچک‌زاده و بقیه هم قابلیت رقابت با او را ندارند.

آخرین مزخرفاتی که ذهن این سردار سپاه و بسیج طراوش کرده، این است که کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری ایران، در تاریخ «جایگاهی نداشته و عددی نبوده» بلکه «شاهی بوده که با یهودی‌ها رابطه خوبی داشت».

او در ادامه مهملاتش گفته که «کوروش ساخته و پرداخته پهلوی است» و «اسم کوروش را هیچ کجا پیدا نمی‌کنیم.»

این سردار سپاهی همچنین با توهینی بی‌شرمانه به محمدرضا شاه گفته که پادشاه فقید، از «نظر فساد جنسی به گونه‎ای بوده که اگر کسی در فاحشه‌خانه به دنیا بیاید، بزرگ شود، بمیرد و حرام‌زاده باشد، از محمدرضا پهلوی بهتر است.»

واقعیت این است که چنین مزخرفاتی از حوزه نقد خارج است و قصد این نوشتار هم نقد یا پاسخگویی به آن نیست.

این اراجیف تنها یک نشانه است؛ نشانه‌ای از اینکه ایران عزیز، این میهن اهورایی، چگونه در چنگال اجامری انیرانی اسیر است که یک متولد عراق به بالاترین مناصب در حکومت اشغالگر می‌رسد و آنگاه چنین وقیحانه به بزرگان تاریخ و تمدن ایران و به خدمتگزاران این آب و خاک اهانت می‌کند.

ایران در اشغال است و وظیفه «ما» آزاد کردن میهن است.

Share