پای گشت ارشاد به پیست های اسکی هم باز شد

 

سایت نگام :  مهرداد شاکری

استقرار پلیس اسکی سوار در کوهستان

سرهنگ کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری پایتخت:

برخی از ماموران پلیس کوهستان مسلط به اسکی هستند و این افراد در محل‌هایی که امکان استفاده از اسکی وجود داشته باشند، مانند پیست‌های اسکی حضور خواهند داشت و نسبت به تأمین نظم و امنیت شهروندان در آن محل اقدام خواهند کرد.

به نظر می رسد حاکمیت قصد دارد با ایجاد فضای امنیتی در گوشه گوشه کشور

نسبت به ایجاد ارعاب و ترس از خود در بین مردم اقدام نماید

تاسیس پلیس های اسکی سوار پیش از آنکه طرحی در راستای ایجاد امنیت شهروندان در پیست های اسکی باشد

دلیلی است برای نظارت و کنترل رفتار مردم در مراکز تفریحی

حاکمیت اصولا با هر گونه شادی و تفریح مردم در نهان و عیان مخالف است

پلیس های اسکی سوار نوع مدرن شده گشت ارشاد می باشد

معمولا پیست های اسکی در هر کجای دنیا دارای گروه های نجات و جستجو می باشد

که در مواقع بروز خطرات پیش بینی نشده در کوهستان های برفی حضور دارند

اما تشکیل یک یگان مخصوص نظامی در پیست های اسکی پیش از آنکه امنیت آفرین باشد

باعث ایجاد ناامنی روحی و روانی برای مردم در پیست های اسکی سواری می باشد

حاکمیت روز به روز دارد بیشتر برای مردم چنگ و دندان نشان می دهد

و به خیال خود می خواهد خفقان و فضای امنیتی که در سطح شهرها و روستاها وجود دارد را

تا نوک قله های کوه های کشور گسترش ببخشد

مردمی که برای تفریح و اسکی سواری به کوهستان می روند

باید کم کم به این جو امنیتی عادت کنند

و حضور پلیس را حتی در لحظات تفریح خود تحمل نمایند

کم مانده است پلیس حیاط خلوت هم تشکیل شود

تا حاکمیت علنا در خانه های شخصی مردم و حریم خصوصی آنان هم حضور فیزیکی داشته باشد

Share