گزارشی از مراسم روز دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه

 

گزارش دریافتی: روز دوازدهم آذرماه ۱٣۹۷ در دانشگاه رازی کرمانشاه به مناسبت روز دانشجو مراسمی با عنوان سیاستهای پولی سازی دانشگاه با حضور محمد مالجو و محمدعلی کامفیروزی برگزار شد.

این جلسه به دعوت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی که به جریان اصلاح طلبان جمهوری اسلامی تعلق دارند با حضور دانشجویانی با گرایشات فکری مختلف برگزار شد. دانشجویان اصلاح طلب برگزار کننده ی مراسم در ابتدای جلسه به جمع آوری پلاکاردها پرداختند و با دانشجویانی که شعار میدادند برخورد کردند که با مقاومت دانشجویان روبرو شدند.

دانشجویان در ابتدای این جلسه قبل از شروع سخنرانی دو مدعو با بلند کردن پلاکاردهایی که در دست داشتند و سر دادن شعارهایی مانند:
«نان، کار، آزادی، اداره شورایی»
«کارگر زندانی آزاد باید گردد»
«اسماعیل رو گرفتن ما همه بخشی هستیم»
«فرزند کارگرانیم، همراهشان می مانیم»
«از پاریس تا تهران، سرکوب زحمتکشان»
«هفت تپه، هفت تپه، اعتصاب، اعتصاب»
«از خراسان تا تهران، معلمان در زندان»
«کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد»
«استثمار، بیکاری، منطق سرمایه داری»
«نه به تبعیض جنسیتی»
«فولاد زنده باد، هفت تپه پاینده باد»

همبستگی خود را با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز اعلام داشتند. سپس محمد مالجو به نقد کالایی شدن آموزش عالی و ارتباط آن با خصوصی سازی و پیوندش با اعتراضات و اعتصابات کارگری پرداخت.

بعد از سخنان آقای مالجو سه نفر از دانشجویان در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز، پشت تریبون رفته و خواهان آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند.

محمدعلی کامفیروزی نیز به سرکوب و اختناق در وضعیت سیاسی ایران پرداخت و با نام بردن از دانشجویانی که در سال گذشته در اعتراضات مردمی دی ماه با احکام قضایی به زندان محکوم شده و از ادامه تحصیلاتشان بازمانده اند سخنانش را ادامه داد.

Share