محکومیت ۱۵ کارگر پتروشیمی ایلام به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۱۱۰ ضربه شلاق

 

کیهان لندن : ۱۵ نفر از کارگران پتروشیمی ایلام که پیشتر در اعتصاب کارگران این پتروشیمی شرکت کرده بودند به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.

این ۱۵ کارگر پتروشیمی ایلام در اردیبهشت ماه ۹۷ در مقابل ساختمان این شرکت دست به اعتصاب زدند و سپس برای آنها پرونده قضایی گشوده شد و محاکمه شدند. دادگاه کیفری ایلام اکنون این کارگران را در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

 

این حکم ۲۲ مهرماه از سوی شعبە ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ایلام و بە اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» صادر شد و اکنون تأیید شده است.

احکام صادر شده برای کارگران به شرح زیر است:

۱ـ افشار رشیدی فرزند علی و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۲ـ انور رشیدی فرزند علی و اهل چوار ، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۳ـ صادق رستمی فرزند علی اشرف و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۴ـ نادر خاکی فرزند علی اکبر و اهل چوار، محکوم بە ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۵ـ میلاد دوستی فرزند محبت علی و اهل چوار ۲ سال حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۶ـ محمد صالح قیطاسی فرزند مراد و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۷ـ صادق کاکاخانی فرزند محمد یار و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۸ـ توحید قیطاسی فرزند محمد مراد و اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۹ـ سعید قیطاسی فرزند محمد مراد و اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۱۰ـ امین ارکوازی فرزند امین و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۱۱ـ حجت اسماعیلی فرزند علی اصغر و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۱۲ـ عباس مظفری فرزند خیدان و اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۱۳ـ علی کاکاخانی اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۱۴ـ محمد حیدری اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق
۱۵ـ علی نجات اعظمی اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربە شلاق

کارگران پتروشیمی ایلام اردیبهشت ماه سال جاری بە مدت چندین روز در اعتراض بە عدم استخدام کارگران بومی و اخراج ۱۱ تن از پرسنل با سابقە پتروشیمی ایلام و همچنین پارتی‌بازی مسئولین دولتی در پتروشیمی ایلام، در مقابل ساختمان این شرکت در شهر چوار اعتصاب و تمامی راه‌های آن را مسدود کردە بودند.

در اوج این اعتراضات که روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ صورت گرفت نیروهای بومی برای چندمین روز متوالی اعتصاب زدند. مردم این منطقه نیز در اعتراض به اینکه نیروی کار پتروشیمی ایلام غیربومی هستند و جوانان این منطقه به کار گرفته نمی شوند به کارگران پیوستند و تجمعی بزرگ تشکیل دادند که همین امر موجب تشکیل پرونده برای ۱۵ نفر از کارگران پتروشیمی ایلام شد.

Share