اسرائیل به اف‌ای‌تی‌اف پیوست

وزارت دادگستری اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) پیوست.

در بیانیه‌ای که وزارت دادگستری اسرائیل منتشر کرده، قید شده پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی فرصتی برایایفای نقش در سیاستگذاری در این حوزه در سطح جهانی است.

همچنين وزیر دادگستری اسرائیل از عضویت کشورش در این نهاد استقبال کرده و گفته این عضویت باعث نفوذ بیشتر اسرائیل در راه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی در منطقه می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی برای مبارزه با پولشویی است.

Share