رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای سندیکای شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر به نام های امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی ساعتی پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند. 


ما هرگونه یازداشت این عزیزان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنان هستیم. 


اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
بامداد سه شنبه بیستم آذرماه ٩٧

Share