عسل محمدی همچنان زندانی است

عسل محمدی بعد از سه هفته بازداشت از زندان اهواز به دادسرای عمومی و انقلاب شوش منتقل شده است و قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی به او ابلاغ شده است.

عسل محمدی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران و فعال حقوق کارگران و عضو هیئت تحریریه نشریه گام ، به دلیل نشر مطالبی در حمایت از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه شوش و فولاد اهواز روز ٤ دسامبر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

Share