مهندس تقی توکلی درگذشت

ایران امروز : مهندس تقی توکلی، کار آفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان صبح سه‌شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷ در منزل خود در تبریز چشم از جهان فروبست.

مهندس توکلی که متولد ۱۳۱۰ بود از بانیان اصلی صنعت ماشین‌سازی تبریز و کوچکترین فرزند پسر حاج علی عسگر توکلی، مالک و بنیانگذار کارخانه کبریت توکلی تبریز بود.

Share