بیانیه دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی

خطاب به رئیس جمهور امریکا از ایشان خواستار شده اند که حمایت خود را از اپوزیسیون رژیم #ایران به رهبری شاهزاده #رضا_پهلوی اعلان نموده و در این راستا بخشی از سرمایه های توقیف شده مقامات رژیم را در اختیار این تشکل ها برای تامین هزینه مبارزات آزادیخواهانه قرار دهد

جهت آگاهی

هم میهنان یاد آوری میشود که شخص شاهزاده رضا پهلوی در این تلاش و نامه نگاری هیچگونه دخالتی نداشته و معتقدند که در امر مبارزه شخصا اخذ کمک مالی برای خودشان از دولت های خارجی را توجیه ناپذیر و صلاح خود نمی دانند

ولی لازم به تذکر است که تلاش های خستگی نا پذیر مبارزین داخل ،مستلزم حمایت دولت های آزادیخواه جهان است و در این راستا تشکل های مورد نظر به هر نحوی که صلاح خود میدانند اقدام نمایند.

Share