افزایش ۲ برابری قیمت مرغ در یکسال اخیر!

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»،‌ در اولین روزهای اسفند سال ۹۶ قیمت هر کیلو گوشت مرغ حدود ۷۵۵۰ تومان بود که این میزان در اسفند سال جاری به حدود ۱۴هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»،‌ در اولین روزهای اسفند سال ۹۶ قیمت هر کیلو گوشت مرغ حدود ۷۵۵۰ تومان بود که این میزان در اسفند سال جاری به حدود ۱۴هزار تومان رسیده است.

Share