یک پناهجوی افغان مقیم استرالیا به جرم تجاوز به حداقل ۷ سال زندان محکوم شد

دیلی میل: علی‌مدد مختاری با استفاده از یک آگهی جعلی در سایت Gumtree یک دختر توریست ۲۳ ساله را اغوا کرده و او را به هتل Keysborough در شهر ملبورن کشانده است.

به گزارش رادیو نشاط ، قاضی اسکات جونز در اظهار نظری گفته: ” رفتار این مرد بسیار وحشیانه بوده است. آقای مختاری با زندانی کردن طعمه خود طی شش ساعت متوالی بارها به این دختر تجاوز کرده و او را تهدید کرده که اگر جیغ بکشد کتک خواهد خورد.”

قاضی جونز اضافه میکند که آقای مختاری قبل از ارتکاب این عمل وحشیانه ماده مخدر متیل آمفتامین استفاده کرده بوده و در طی ارتکاب جرم دچار توهم شدید شده و از خود صداهای مختلفی از جمله صدای ماشین در می‌آورده است.

قاضی جونز خطاب به متهم میگوید:” قربانی تنها بود و شما زمینه را برای قرار دادن او در چنین موقعیتی چیده بودید و با تهدید و ارعاب و علیرغم التماس قربانی به او تجاوز کردید. حتی این دختر در حمام از شما می‌خواهد که به عمرش پایان دهید چرا که قادر به تحمل این درد و رنج نبوده.”

این مرد متجاوز ۴۲ ساله در دادگاه به ۱۱ سال زندان متهم شد که از این مقدار ۷ سال آن قطعیست؛ نام او هم به مدت ۱۵ سال در لیست مجرمان جنسی خواهد ماند.

Share