هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵ : اردوگاه‌های کار و آموزش اجباری برای زنان بدحجاب ایجاد شود

اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئيس‌‌مجلس در اردیبهشت ۱۳۶۵، در خطبه‌های نمازجمعه تهران از طرح شورای‌عالی‌قضایی برای برپا داشتن اردوگاه‌های کار و آموزش اجباری برای زنان بدحجاب خبر داده که قرار بوده به مجلس بیاید تا به قانون بدل و اجرا شود/ تصویر صفحه روزنامه جمهوری‌اسلامی

شورای‌عالی‌قضایی تا پیش‌از تغییر قانون‌اساسی در سال ۱۳۶۸، بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده و مدیریتی قوه‌قضایی بود.

در سال ۱۳۶۵، موسوی اردبیلی، رئيس‌ این شورا بود و محمد موسوی‌خوئینی‌ها، مرتضی مقتدایی، محمد موسوی بجنوردی و محمدحسن مرعشی شوشتری، اعضای آن‌بودند.

طرح این شورای‌عالی‌قضایی برای برپاداشتن اردوگاه‌های اجباری برای بی‌حجاب‌ها هرگز به قانون بدل نشد و به اجرا درنیامد.روزاروز

Share