افزایش نرخ بیکاری در میان معلولان و زنان سرپرست خانوار

اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین گفت: در شرایط خاص برای کمک به افراد معلول، نوجوانان و زنان سرپرست خانوار که نرخ بیکاری بیشتری در مقایسه با افراد معمولی دارند، مبلغ دستمزد پایین‌تری تعیین کرد، اما به دلیل استفاده نکردن از پتانسیل‌های ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار، توسط شورای عالی کار در سالیان گذشته، نرخ بیکاری گروه‌های مذکور در کشور، بسیار زیادتر از گروه‌های دیگر شده است.

به گفته اخوان مقدم، تقاضا برای اشتغال این نیازمندان، در بسیاری از مشاغل وجود دارد، اما به دلیل عدم امکان پرداخت دستمزد متفاوت، از ایجاد اشتغال برای این افراد خودداری شده که منجر به بیکاری نیازمندان شده است.

Share