امیر حسین اعتمادی: مشکل رادیو فردا فراتر از اخراج دو سه خبرنگار بنفش و آمریکا ستیز است

توییتر امیر حسین اعتمادی : مشکل رادیوفردا فراتر از اخراج دو-سه خبرنگار بنفش و امریکاستیز است. فساد و تباهی در فردا رخنه کرده. اغلب کسانی که در سالهای گذشته با رابطه و فامیل‌بازی در رادیوفردا استخدام شدند از جنس دو فرد اخیرا اخراج‌شده‌اند. راه‌حل، همان است که آلبرتو فرناندز در MBN کرد:

خانم بنفشه رمضانی با این روبان بنفش، کارمند رادیوفرداست؛ مثل همسرش آرش حسن‌نیا

Share