ممنوعیت روسری، برقع و کیپا در مدارس دولتی استان فرانسوی زبان کانادا

«محبت نیوز»- در لایحه ای که به زودی تقدیم مجلس کبک می شود، ممنوعیت پوشیدن نمادهای مذهبی، از جمله روسری، برقع و کیپا برای کارکنان مدارس دولتی در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایران جوان، این لایحه از سوی دولت Coalition Avenir Quebec به مجلس ارائه شده است.
یکی از منابع نزدیک به دولت همچنین اعلام کرد که هر کارمند دولت که با خود سلاح حمل می کند مجاز به پوشیدن سمبل های مذهبی نیست. این قانون شامل ماموران پلیس، نگهبانان دادگاه ها، محافظان شخصی، نگهبانان زندان و کارکنان سازمان جنگلبانی و حمایت از حیوانات نیز خواهد شد. ممنوعیت شامل قضات و دادستان ها نیز می باشد.

کبک تنها استان فرانسوی زبان کانادا است که زبان رسمی آن فرانسوی می باشد و در شرق کانادا قرار دارد. دو شهر پرجنب و جوش مونترال و کبک سیتی که در جنوب این استان قرار گرفته اند.

Share