پلیس امنیتی یک فرد را به ظن جاسوسی برای روسیه دستگیر کرد

پلیس امنیتی در خبرنامه‌ای از دستگیری فردی مظنون به جاسوسی خبر داده است.

فردی که دیشب در پیوند با یک ملاقات در مرکز استکهلم دستگیر شد، گمان می‌رود مامور اطلاعاتی روسیه باشد. این فرد در سویدن در زمینه صنعت فناوری‌های پیشرفته کار ‌می‌کند.

مسئول رسانه‌ای پلیس امنیتی کارل میلین به اکوت، بخش خبر رادیوی سویدن می‌گوید: این فرد مظنون به فعالیت غیر معمول اطلاعاتی در سویدن است. این موردی است که ما از مدتی پیش زیر نظر داریم. فعالیت شدید اطلاعاتی و بررسی‌های جدی در این زمینه انجام یافته است.

او در ادامه توضیح داده است که اکنون بررسی‌های معمول انجام خواهد یافت تا مظنونیت فرد تایید شود.

پلیس امنیتی مسئول تحقیق است که به مدیریت دادستان ماتس لونگکویست انجام می‌یابد. ظهر روز جمعه دادستان تصمیم خود را در مورد چگونگی ادامه بازداشت این فرد اعلام خواهد کرد.

Share