صادرات ۱۱۹ هزار تن کاهو هر کیلو به قیمت ۱۶۰۰ تومان !

بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» از آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال ۹۷  بیش از ۱۱۹ هزار تن کاهو به قیمت هر کیلو ۱۶۰۰ تومان به کشورهای مختلف صادر شده است. قیمت ۱۶۰۰ تومانی کاهوی صادراتی درحالی است که طی ماه‌های اخیر قیمت این سبزی خوراکی در داخل کشور  هر کیلو بین ۸ الی ۱۰ هزار تومان در نوسان بوده است.

به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» از آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال ۹۷  بیش از ۱۱۹ هزار تن کاهو به قیمت هر کیلو ۱۶۰۰ تومان به کشورهای مختلف صادر شده است. قیمت ۱۶۰۰ تومانی کاهوی صادراتی درحالی است که طی ماه‌های اخیر قیمت این سبزی خوراکی در داخل کشور  هر کیلو بین ۸ الی ۱۰ هزار تومان در نوسان بوده است. 

به نظر می‌رسد قیمت بسیار پایین این محصول صادراتی به جهت کم‌اظهاری صادرکنندگان رخ داده است. قابل ذکر است کم‌اظهاری صادرکنندگان در بسیاری از محصولات صادراتی دیگر نیز قابل مشاهده است که این موضوع می‌تواند راهی برای خروج ارز باشد.

Share