خودکشی نوجوان ۱۳ ساله هزاره در کاشان به علت تجاوز

سعید بشیرتاش: یک نوجوان ۱۳ ساله هزاره افغان در کاشان، پس از آنکه مورد تجاوز قرار می‌گیرد، خودکشی می‌کند.

آنقدر اتفاقات ناگوار می‌افتد که درباره هر مسئله‌ای نمی‌توان استاتوسی گذاشت. اما ستمی که بر هزاره‌ها می‌رود مسئله‌ای نیست که درباره‌اش ننوشت. این ستم فقط در افغانستان بر آنها نمی‌رود، بلکه در ایران نیز روزگار پرتبعیض و ناخوشی دارند.

البته که داستان غم‌انگیز خودکشی این نوجوان ۱۳ ساله به خاطر تجاوز به او، ربط مستقیمی به هزاره‌ای بودنش ندارد. اما من را به یاد دردی می‌اندازد که کودکان هزاره افغان به علت تبعیض می‌کشند.

تاکنون چندین استاتوس درباره کودکان افغان گذاشته‌ام، اما نمی‌توان درباره مورد خاص هزاره‌ها نگفت و ننوشت و احساس وجدان راحتی داشت.

از نظر من، همه این کودکان که در ایران زندگی می‌کنند کودکان ایران هستند و آرزوی روزی را دارم که همه کودکان ایران، و همه کودکان جهان، زندگی شاد و بدون تبعیضی را داشته باشند.

هزاره‌ای‌ها، دوستتان دارم.

Share