نکات قابل‌تاملی از سفره ایرانی‌ها به زبان مرکز آمار ایران

به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران که اخیرا منتشر شده است، در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۱ درصد ایرانی‌ها در یکسال هیچ شیری مصرف نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، همچنین در این سال ۲۴ درصد از ایرانی‌ها ماهی مصرف نکرده‌اند. در این گزارش که بر مبنای نظرسنجی از جامعه آماری تهیه شده آمده است در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۵۰ درصد از ایرانی‌ها فست‌فود و غذای بیرون از خانه نخورده‌اند.

Share