سیل به ۹۰ هزار واحد مسکونی در ایران آسیب زد

اقتصاد انلاین : محمدعلی رضایی، قائم مقام نماینده رهبر جمهوری اسلامی گفت: هنوز به طور دقیق درباره خسارت‌ به واحدهای مسکونی آمارگیری نشده، اما امروز صبح گزارشی در این رابطه گرفتم؛ در سیل اخیر کشور حدود ۷۰ هزار واحد تعمیری و ۲۰ هزار واحد احداثی و در مجموع ۹۰ هزار واحد در کشور آسیب دیده که باید بازسازی شود.

Share