پول دکل نفتی ایران در صنعت شراب‌‌سازی و کمپین انتخاباتی ترامپ هزینه شده

روزنامه شرق روز دوشنبه ۱۹ فروردین به نقل‌از وکیل یکی‌ از متهمان پرونده گم شدن دکل نفتی ایران و اسنادی که عمر کامل السوده، متهم اماراتی این پرونده به دادگاه داده، نوشت: «پولی که قرار بود برای ایران، در دوران تحریم دولت [محمود] احمدی‌نژاد، خرج خرید دکل نفتی «فورچونا» شود از سوی مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف‌سوم این پرونده، صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی و کمک به کمپین تبلیغاتی [دونالد] ترامپ شده است.»

روز یکشنبه حکم بدوی متهمان این پرونده صادر شد. بر اساس این حکم، سه متهم ایرانی آن به شش‌ماه‌ تا سه‌ سال زندان محکوم شدند.

Share