غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه شد

به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران را به عنوان سخنگوی قوه قضائیه معرفی کرد.

ابراهیم رئیسی افزود که این تغییر با توجه به درخواست آقای اژه‌ای مبنی بر واگذاری جایگاه سخنگویی قوه قضائیه صورت گرفته است.

سخنگوی جدید قوه قضائیه پیش از این سمت‌هایی چون ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین دادستانی مشهد را داشته است.

بنا بر این گزارش، غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنان به عنوان معاون اول قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

Share