توییت امیر حسین اعتمادی درباره تروریست شناختن سپاه پاسداران

یک دستاورد مهم کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ج.ا برای مردم ایران همین برداشته شدن نقابهای دروغین بوده. دیگر دوگانه جعلی و خیالی اصلاح‌طلب/اصولگرا یا تندرو/میانه‌رو در ایران بی‌معنی‌ست. امروز فقط یک دوگانه داریم: «مدافعان ج.ا و سپاه» و «براندازان ج.ا و سپاه»

Share