آیا همنوایی مجریان تلویزیونهای خارج ازکشور با سپاه پاسداران اتفاقی است ؟

ایران بریفینگ / روز گذشته و همزمان با پوشیدن یونیفرم سبز رنگ سپاه پاسداران توسط نمایندگان مجلس ایران و بخشی از مجریان تلویزیون جمهوری اسلامی در تلویزیونهای فارسی زبان خارج از کشور همچون صدای آمریکا ، بی بی سی فارسی ، من و تو و ایران اینترنشنال اغلب مجریان آنها نیز لباس سبز بر تن کرده اند .

امری که نمی تواند تصادفی و اتفاقی باشد .

غالب این تلویزیونها توسط روزنامه نگاران اصلاح طلب ایرانی اداره و اجرا می شود و به نظر می رسد همه آنها همچون بسیاری از نمایندگان اصلاح طلبی که در مجلس شورای اسلامی ایران لباس سپاه بر تن کردند آنها نیز به نوعی مخالفت خود را با تروریست نامیده شدن سپاه پاسداران اعلام کرده اند .

این تنها باری نیست که این تلویزیونها و مجریان با اصلاح طلبان و یا دولت حسن روحانی همنوایی می کنند ، آنها چه در ایام برگزاری نشستهای پیمان هسته ای ایران (برجام) و یا خروج دولت آمریکا از این پیمان و همچنین تحریمهای دولت آمریکا همواره در طرف حکومت ایران ایستاده بودند .

Share