شورای شهر تصویب کرد: نام هنرمندان از جمله شجریان بر خیابان‌های تهران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای شهر تهران روز سه‌شنبه به تغییر نام چند خیابان در پایتخت به نام چند تن از هنرمندان بزرگ کشور از جمله عزت‌الله انتظامی، محمدرضا شجریان، داوود رشیدی و محمدعلی کشاورز رای داد.

این طرح به پیشنهاد کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفته بود.

طبق این طرح تصویب شد که نام سیمین دانشور، نویسنده و رمان‌نویس، در منطقه یک شهرداری تهران بر کوچه رهبری در محدوده سراشیب قرار بگیرد، و نام محمدرضا شجریان، خواننده به‌نام ایرانی، در منطقه دو شهرداری تهران بر بلوار فلامک جنوبی و شمالی واقع در محدوده شهرک قدس.

فروغ فرخزاد، عمران صلاحی، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان‌ ثالث و سیمین بهبهانی از دیگر شاعران و نویسندگانی هستند که نام‌شان بر تابلوی خیابان‌ها خواهد نشست.

Share