علت وحشت وزارت خارجه رژیم از ثبت اسم سپاه در لیست تروریسم / علی اکبر امید مهر

  • از سال ۱۳۶۴ مقرر گردیده،در هر نمایندگی سیاسی و کنسولی رژیم،در خارج از کشور،حداقل یک نفر از مامورین خبره سپاه، در پوشش دیپلمات(با داشتن پاسپورت سیاسی بمنظوربرخورداری از مصونیت های سیاسی مذکور در کنوانسیون وین) انجام وظیفه نماید.(۱).

  • -در هر سفارت یا کنسولگری رژیم، یک نفر به نمایندگی از بیت رهبری حضور دارد.که عمدتا ( پاسدار-آخوند) بوده،یا پیشینه سپاهی داشته،در راستای منویات رهبری و تحقق اهداف انقلاب اسلامی،اقدام می کند.
  • در تعدادی از نمایندگی های مهم (دمشق،بغداد،کابل،اسلام آباد،آنکارا،هرات،استانبول،پیشاور،کویته ،بصره و..) بیشتر اعضای نمایندگی از سپاه هستند.
  • به علاوه تمام نیروهای رژیم،که در پوشش اپوزیسیون به خارج اعزام و در بین گروهها و احزاب و جمعیت ها و مراکز آموزشی ،رسانه ها و غیره ،رخنه کرده اند.سپاهی بوده یا دوره دیده سپاه هستند.
  • دول خارجی ازین امر مطلع بوده و بسیاری از اعمال و رفتار و تماس ها، مکاتبات گفتگو با داخل ، اختلاف افکنی،سم پاشی علیه شخصیتی از اپوزیسیون و..این قبیل مامورین، را تحت نظر و کنترل داشته و دارند.

  • -تعدادی ازین نیروهای باصطلاح ارزشی، هنوز شناسایی نشده و رژیم نگران شناسایی این عده، از مامورین خبره سپاه، می باشد.
  • بعضی از مامورین سپاه،که احتمال خطر شناسایی شان بیشترست.از هم اکنون به مرکز فراخوانده شده،تعدادی از راه هوایی و عده ای از راه زمینی در حال بازگشت به کشور اند.

  • -برای عبور ازین بحران دو اقدام موازی و همزمان صورت پذیرفه است: ۱- چون تعدادی از چهره های مشهور دو تابعیتی، اما وابسته به سپاه، در خارج ،قبلا بخاطر اعمال و رفتارشان(بخاطر دریافت اضافه کاری و پاداش از رژیم) شناسایی شده و خود را لو داده اند،ماموریت دارند.که به عنوان پوششی، برای مامورین دیگر سپاه،کماکان با شدت بیشتری بر این امر(سپاهی بودن خود) تاکید نمایند.تا با به تیتر اخبار رفتن این افراد،بقیه مامورین مخفی و مهم تر سپاه،تحت تاثیر این بمب های خبری و خود کشی سیاسی افراد فوق ،تحت پوشش امنیتی بیشتری قرار گرفته و کسی برای شناسایی مامورین ارزشی تر، اقدام ننمابد.۲- این مورد برای رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی رابطین و مبارزین داخل قابل طرح درین صفحه نیست.

  • (۱)- بخشنامه محرمانه شماره ۲۷/۱۶-۱۰۰ مورخ ۱۳۶۴/۲/۱۱ دفتر وزیر خارجه: -خانه های فرهنگ جمهوری اسلامی ،در خارج از کشور، که در پی وقوع انقلاب، بسته یا متروکه شده بودند. دوباره فعال گردند. تا در عملیّات برونمرزی فرهنگی و جذب طرفداران انقلاب، درخارج اعمّ از ایرانی و خارجی و برخی وظایف ویژه دیگر ،اقدام نمایند. ۲ -وزارت اطلاعات و امنیّت کشور، در هر یک از نمایندگیهای خارج از کشور،شعبه هایی باز نموده ،علیرغم داشتن تشکیلات جدا ،اعمّ از کارمند، اطاق رمز و تلکس ویژه و غیره، در داخل نمایندگی و در چهارچوب و پوشش یک مجموعه بظاهر سیاسی و کنسولی فعالیّت نماید. ۳_سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز، شعبه هایی در نمایندگیها، دایر نموده ،با اعزام پاسدار مسائل و منافع نظامی و حفظ ارزشهای ایدئولوژیک نظام ،را بیمه نماید. این بخش نیز باید در پوشش نمایندگی فعالیّت نماید. ۴ -صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دفتری در هر یک از کشورهای خارج، تأسیس نموده ،پوشش خبری و اطلاعاتی نظام را، در خارج، جهت عملیات متقابل کسب خبر و ارسال به ایران و بالعکس، ارائه اخبار هدایت شده، یا از صافی رد شده، به خارج عهده دار گردد. این بخش میتواند جدا از نمایندگی سیاسی و کنسولی فعالیت نماید. ولی باید در ارتباط مستقیم با این نمایندگیها ،وظایف خود را انجام دهد. )

  • لازم به یاد آوری است که : ترس رژیم شناسایی و دستگیری و محاکمه این افراد به عنوان تروریست در محاکم خارجی ،می باشد.
Share